Petrus Vladeracken

Sint-Jan 3 juli 1571 - Oirschot 6 januari 1618 (46)

Artikelen
2018

Michiel Verweij

Petrus Vladeraccus (1571-1618) : Humanist op het snijvlak van de geschiedenis
inbrabant 1 (2018) 20-29
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 409

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.107

n: vermelding in een voetnoot