Nicolaes van Vladeracken

? - voor 1587

Genealogie
Schuttelaars

Nicolaes van Vladeracken

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Van Vladeracken' in: Taxandria 13 (1906) 294; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 368; SMITS / JUTEN, 'Het kasteel Bouvigne' in: Taxandria 16 (1909) 35; SP 1922 120r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 294, III 315, 392; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie van het geslacht van Randerode genaamd Van der Aa en der daarvan afstammende familien' in: Taxandria 3 (1896) 182.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 274

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 227

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 129, 141, 221, 279n, 441, 481

n: vermelding in een voetnoot