Jan van Vladeracken

? - 1534'35

Genealogie
Schuttelaars

Jan van Vladeracken

Literatuur
ADRIAENSSEN, 'De erfgenamen van heer Ghijsel Back' in: De Brabantse Leeuw 39 (1990) 96; PB 176v, 239r, 353r; SP 1279 298r, 1294 18r, 1296 199r, 1323 226r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 253, 325, 550, 578; VAN SCHIJNDEL, 'Een tak van het geslacht Van Vladeracken' in: Gens Nostra 11 (1956) 50-51.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van Vladeracken (zoon van Jan Arnts), schepen van 's-Hertogenbosch 1520

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01060)
Zuylen

246. Johis. fil. Johis. Arts de Vladracke

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 249, 480

n: vermelding in een voetnoot