Gerit van Vladeracken

1504 - 30 maart 1566

Genealogie
Schuttelaars

Gerit van Vladeracken

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Van Vladeracken' in: Taxandria 13 (1906) 201; SP 1366 4r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 297, 377, III 302, 314, 325, 386; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heerlijkheid Geffen' in: Taxandria 37 (1930) 285; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie van het geslacht van Randerode genaamd Van der Aa en der daarvan afstammende familien' in: Taxandria 3 (1896) 182.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Gerard van Vladeracken, schepen van 's-Hertogenbosch 1539

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07322)
Zuylen

267. Gerardi de Vladeracken

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 207, 208, 433, 458

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 801

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 214, 216

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 124n, 125, 125n, 229, 245, 441, 480

n: vermelding in een voetnoot