afb.

Christophorus Vladeracken

Geffen 1524 - 1601

Christoffel van Vladeracken werd in 1524 in Geffen geboren als buitenechtelijke zoon van Gerit van Vladeracken (circa 1504-1566), heer van Geffen en schepen van s-Hertogenbosch. Hij zal de Latijnse school te s-Hertogenbosch hebben bezocht en schreef zich in 1542 in aan de Leuvense universiteit, waar hij in 1545 de graad van meester in de vrije kunsten behaalde. Christoffel werd vervolgens docent. In 1551 werd hij conrector van de Latijnse school te Amersfoort, rond 1560 keerde hij terug naar s-Hertogenbosch als docent Latijn, Grieks en Hebreeuws aan de Latijnse school. Vanaf 1591 was hij rector van deze school. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan: de Apotheosis, een gedicht ter nagedachtenis aan de humanist en docent aan de Bossche Latijnse school Georgius Macropedius (1487-1558), een gebedenboekje, diverse schoolboeken en toneelstukken. Christoffel van Vladeracken was getrouwd met Christina Bellarts, geboren in 1522. Zij hadden minstens zeven kinderen, onder wie Jan, die ook als letterkundige naam maakte; Peter, broeder van het Gemene Leven en waarschijnlijk ook korte tijd rector van de Bossche Latijnse school en ten slotte kanunnik en pastoor te Oirschot, en Arnt, schout van het kwartier Maasland en van Oss.
Over de afkomst van Christina Bellarts is weinig met zekerheid bekend. Soms wordt haar vader aangeduid als mr. Aert Bellaerts, maar dit wordt vooralsnog niet gestaafd met bronnen. Wel beschikken we over een eigenhandig door de Bossche kanunnik Peter van Grinsven opgestelde stamboom waarin de moeder van Christina wordt genoemd: Anna, dochter van Dirck zoon van heer Dirck zoon van Peter Broes. Deze familie Broes of Brues was net als de Van Vladerackens afkomstig uit Geffen. Een broer van Anna, Dirck, was getrouwd met Magdalena (1526/7-1557/8), een natuurlijke dochter van heer Goyart Arnts van Hees, priester te Oijen en Lith. Uit dit huwelijk stamt Engelken of Angela, de derde persoon die op de zerk wordt vermeld. Deze Engelken is waarschijnlijk ongehuwd gebleven. Ze bewoonde in 1613 een huis bij de Verwersstraat, dat voorheen in het bezit van Christoffel van Vladeracken was geweest. Ze leefde nog in 1628.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 329-330
Genealogie
Artikelen
1977

G.C.M. van Dijck

Geletterd 's-Hertogenbosch 1500-1650
Historische sectie Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
('s-Hertogenbosch 1977) 14-15
 
2006

Paul Huys Janssen

Christophorus Vladeracken en echtgenote : Twee portretten terug in de stad
Bossche Bladen 2 (2006) 58- 62
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

118. Chistoffel van Vladeracken, 1601
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 329-332
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 208

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 400-401

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 41, 43, 45n, 50, 91, 92, 105, 107, 108, 111, 123, 139, 140, 141, 145, 151, 153, 154, 157-162, 163n, 167n, 173, 175n, 176, 176n, 179, 182, 182n, 185, 186, 189, 243, 251, 257, 266, 268, 269, 275, 310

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.107, II.109

Kees van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 176, 177n, 210, 229, 239, 239n, 240, 224, 264-269, 301, 312-313, 380, 383

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) III. 667; IV. 410

n: vermelding in een voetnoot