afb.

Vladeracken

Rietstap

Vladeracken

221
J.B. Rietstap, Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij (1876) 221
Artikelen
1956

B.W. van Schijndel

Een tak van het geslacht van Vladeracken
Gens Nostra 11 (1956) 49-53
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 70

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 24, 170

W.J.F. Juten, 'Genealogische fragmenten' in: Taxandria (1906) 201-204

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 70

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 50, 84n

J.B. Rietstap, Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij (1876) 221

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 248

J.J. VŁrtheim Gzn., 'Van Vladeracken' in: Taxandria (1935) 122-127

n: vermelding in een voetnoot