afb. Olaf Smit

Ester Vink

Artikelen
1990

E. Vink

Blocken en balcoenen. Bosch' hout in de vijftiende en zestiende eeuw
Brabants Heem 42 (1990) 103-116
 
1993

E. Vink

Bosch' bouwhout onderweg, een historisch onderzoek naar de herkomst van Bosch' bouwhout in de vijftiende en zestiende eeuw
Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 92 (1993) 129-140
1996

A.H. van Drunen en E. Vink

(Bouw)historie aan de markt te 's-Hertogenbosch
Spiegel Historiael. Maandblad voor Geschiedenis en Archeologie 31 (1996) 348-353
 
2008

Interview : Ester Vink op onderzoek: 'Met je laptop kom je overal'

Omdat banen voor historici indertijd niet voor het opscheppen lagen, begon Ester Vink in 1992 haar eigen ‘Bureau voor Toegepast Historisch Onderzoek’. Het leverde haar een staat van dienst op, die er mag zijn, gezien alle onderzoeken die ze sindsdien heeft gedaan. En niet alleen in de Bommelerwaard, waar zij woont, of in Den Bosch, waar ze vaak in het Stadsarchief te vinden is, maar door het hele land, tot Den Helder aan toe. Dat is overigens simpeler dan op het eerste gezicht lijkt. Want: ‘Met je laptop kom je overal’.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2008) 130-133
Bossche Bladen
2011

Licht en donker in Den Bosch : Straatlantaarns, illuminaties en illusies

Wanneer het gaat over het fysieke milieu van stadsbewoners in het verleden denkt menigeen aan woonhuizen met hun verschillende ruimten, aan hygiëne, aan stoken, bakken en braden. Of er wordt gedacht aan rioleringen, grachten, straten, markten en poorten. Maar al te vaak wordt voorbijgegaan aan wat van een toenemend belang was voor het leven in een stad: de beschikbaarheid van kunstlicht.
Ester Vink | Bossche Bladen 1 (2011) 13-21
2013

Middelpunt van 's-Hertogenbosch : De put op de Markt

In 1977 kwam de put op de Markt aan het licht tijdens een opgraving onder leiding van de latere stadsarcheoloog Hans Janssen. De put was in zijn glorietijd niet zomaar een waterput, maar een fraai uitgevoerd bouwwerk dat het middelpunt van de Markt vormde. Onlangs besloot de gemeenteraad dat de put in zijn zestiende-eeuwse gedaante zal worden herbouwd op de Markt. Om tot een verantwoorde reconstructie te komen, werd in opdracht van de BAM een uitgebreid archiefonderzoek uitgevoerd. De meest verrassende resultaten worden hier gepresenteerd.
Ester Vink | Bossche Bladen 2 (2013) 38-43
2013

Het vrouwenhuysken op de Markt : Een gebouwtje met twee gezichten

‘Het vrouwen huijsken staende byden putte opten Merckt’ of ‘het heylige huysken op de Mert byden put’. Met die woorden werd in de vijftiende en zestiende eeuw de behuizing van een Mariabeeld aangeduid dat pal naast de put op de Markt stond. Evenals de put (zie Bossche Bladen 2013 nr. 2) was ook dit gebouwtje lange tijd een bekend oriëntatiepunt in de stad.
Ester Vink | Bossche Bladen 4 (2013) 130-135
Rapport
2011

Ester Vink

De Molen van Kilsdonk door de eeuwen heen
Rapport, februari 2011
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 322; 33 (2016) 211-212

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 196

n: vermelding in een voetnoot