Remboldus Vilt

? - 1494

Bichelaer, van den

403. Vilt, Remboldus - de Os

Noten
1.Rembout: Bijlage II 303.4 (26 aug.1459: Remboldus Vilt, filius quondam Arnoldi); GAH, RA 1256, fo.251v (10 mrt.1487: Remboldus Vilt, filius quondam Arnoldi de Os), RA 1260, fo.323v (3 aug.1491: Reymboldus Vilt Arntss); Gerit: Van Rooij, Het oud-archief, II 80 nr.286, 87 nr.313, 101 nr.366, 134 nr.494, 196 nr.724; Bijlage II 131.17, 131.18; Tussen 1420 en 1445 worden zowel een Arnt Gheriss Vilt als een Arnt Jans Vilt (van Os) vermeld in het Bosch’ protocol, maar geen van beiden zal de vader van de notaris zijn geweest; Zie voor Arnt Gheryss Vilt: GAH, RA 1194, fo.302r (1423/24), RA 1195, fo.220r (1424/25), RA 1196, fo.206v (1427), RA 1197, fo.126v, fo.200r (1426), RA 1211, fo.288v (1440/41); Arnt Janss Vilt (van Os): GAH, RA 1199, fo.52v (1428/29), RA 1204, fo.304v (21 en 23 aug.1434: Johannes Vilt, zoon van wijlen Gerisius Vilt de Os, en Arnoldus, zoon van wijlen Johannes Vylt van Os), RA 1214, fo.213v (1444); Zie voor andere verwanten o.a.: RA 1242, fo.197r (19 juni 1473), RA 1257, fo.181r-v (4 okt.1487); Van Rooij, Het oud-archief, II 27 nr.83, 254 nr.935, 451 nr.1629, 486 nr.1753; GAH, THG 1501 (12 febr.1411), 2045 (16 febr.1442), 2145-2147 (22 sept.1446); Bijlage II 14.42, 121.1, 121.2, 124.2, 246.28, 258.1; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.244.
2.GAH, RA 1227, fo.203r (5 mrt.1457); Smulders, "Over het schepenprotocol", 164; Bijlage II 10.10, 14.47, 303.4, 403.1 t/m 403.5, zie ook 5.44, 246.9; Verwijzingen naar notariële akten: OLVB 52, band 4, fo.14v (1469/70), fo.83v (1472/73); GAH, RA 1243, fo.312r (30 sept.1474), RA 1245, fo.133r (9 aug.1476), RA 1255, fo.175r (18 nov.1485); OLVB 52, band 4, fo.266r (1476/77); GAH, GG 607 (1478/79), GAH, IVR 410 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1478/79.
3.GAH, RA 1239, fo.104r (23 juli 1470), fo.112r (9 sept.1470), RA 1248, fo.91r-v (6 mei 1479), fo.282r (20 jan.1479), RA 1249, fo.194v (23 febr.1480), RA 1250, fo.145r (17 mrt.1481), zie ook RA 1262, fo.380v-383r (26 jan.1493), RA 1802 (vonnisboek, 1482-1501); RANB, RRGD 347 (1477); OLVB 52, band 4, fo.121v, fo.123v (1473/74), fo.159v, fo.161r, fo.162v (1474/75), fo.212v, fo.214r, fo.216r (1475/76), fo.264r, fo.266v, fo.269v (1476/77), fo.309v, fo.310v, fo.314v (1477/78), band 4bis, fo.35v (1478/79), fo.89r (1479/80), fo.138v (1480/81), band 5, fo.222v (1491/92); GAH, RVA 764 (1474/75) t/m 769 (1479/80); GAH, GBW 1161 (rekeningen van het Leprozenhuis), 1477/78, 1478/79, 1479/80; GAH, GG 609 (1490/91), 610 (1491/92), 611 (1492/93); OLVB 49, fo.32v.
4.GAH, RA 1227, fo.203r (5 mrt.1457), RA 1242, fo.197r (20 juni 1473), RA 1245, fo.192r (2 jan.1476), RA 1262, fo.406v (13 juni 1493), RA 1263, fo.111r (4 jan.1494); OLVB 52, fo.266r (1476/77); RANB, KO 299 (regest 474) (1 aug.1474); Tabel 3.2, nr.53; Zie ook: Bijlage II 5.49.4.
5.APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.83; RANB, SET 2 nr.V (26 sept.1489); GAH, RA 1256, fo.311r (1487), RA 1258, fo.295r-fo.296v (26 sept.1489), fo.366r-v (30 apr.1489), RA 1259, fo.96r (13 jan.1490), RA 1263, fo.30v (13 juli 1494), fo.211r (1494), RA 1264, fo.133v (1494/95), RA 1269, fo.347r (1500); OLVB 49, fo.32v; Bernsen, "Een Bosch’ geslacht Teulings", 10-11; De Ridder-Symoens e.a., Les livres, 1.2.1 143 nr.225; De Ridder-Symoens, "Brabanders", 322; Jacobs, Justitie, 269-270, 280; Van Rooij, Het oud-archief, I 58 nr.891; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 415, 418, 463.
6.GAH, RA 1201, fo.4v (1430), RA 1210, fo.100v (1440), RA 1218, fo.353v (1448), RA 1225, fo.304v-305v (20 juli 1455), RA 1232, fo.114v (1461/62), RA 1234, fo.92v (1464/65), RA 1235, fo.76v (1465/66), RA 1240, fo.15v (1470), RA 1241, fo.47r (14 jan.1472), RA 1251, fo.134v (1482), RA 1263, fo.170r (1494), RA 1268, fo.56v (1500); Bijlage II 5.15.1, 79.1, 128.2.1, 240.4.1, 240.4.2, 240.5.1, 240.6.1, 365.5, 365.6; GAH, RVA 762 (1472/73).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

69v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 795

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 480

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 160n, 166

n: vermelding in een voetnoot