Jan Vighe

Genealogie
Schuttelaars

Jan Vighe

Literatuur
GAH OA a4; SP 1281 170r, 1298 196r, 1317 368r, 1326 199v-200r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 247, III 556; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie Proening van Deventher' in: Taxandria 17 (1910) 38.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 281

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 480

n: vermelding in een voetnoot