afb. Joos van Cleve

Joris Vezelaer

's-Hertogenbosch ± 1493 - Antwerpen 15 oktober 1570

Biografie

Joris Vezelaer (Veseleer)

± 1493 - 1570

Noten
1.Zilver uit 's-Hertogenbosch, (1985) 37
2.Wordt genoemd in "the Report on the National Gallery of Art 1963" als nieuwe aankoop en expositie in juni 1963, dankzij gift van het Andrew W. Mellny Trust.
3.In de door Notaris Jan Dries opgeschreven inventaris van de nalatenschap van Margaretha worden o.a. twee van hen gemaakte schilderijen genoemd, allereerst: "Een contrefeytsel vanden jongen Joris Veselaer op doeck". Vervolgens: "Een contrefeytsel van Joris Veselaer ende Jouffr. Margrieten Boge syner huysvrouwen op twee doeren". Zie J. Denucé: "De konstkamers van Antwerpen in de 16e en 17e eeuw" (van geen van beide werken wordt hier de naam van de maker genoemd, maar het zijn waarschijnlijk niet de door Joos van Cleve geschilderde portretten).
4.Schlüter, Lucy L.E., gedaen door N. de Vos, tot Antwerpen, Volume 119, Issue 4 (2006) 147-158
5.Pieter Jozef Visschers, Verzameling grafschriften in de St. Andries kerk te Antwerpen
Bronnen
Drs. A.M. Koldweij (red.), Zilver uit 's-Hertogenbosch, ('s-Hertogenbosch 1985) 37
G.C.M. van Dijck, 'Joos van CLeve en Jeroen Bosch in huize Vezelaer' in: De Brabantse Leeuw 47 (1998) 13-18
G.C.M. van Dijck, Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch : De feiten, (Zaltbommel 2001)
Lucy L.E. Schlüter, 'gedaen door N. de Vos, tot Antwerpen. De lotgevallen van de portretten van Joris Vezelaer en Margaretha Boghe' in: Oud Holland, Volume 119, Issue 4 (2006) 147-158
Report on the National Gallery of Art for the year ended June 30, 1963 (Smithonian Institution Washington D.C. 1964) 208, 212 en plaat 12
E.W. Moes, 'Uit oude Antwerpsche Inventarissen' in: Oud Holland, Volume 19, Issue 1 (1901) 53-59
J. Denucé, De Konstkamers van Antwerpen inde 16e en 17e eeuwen, (Amsterdam 1932) 5-7
Harry Satter, februari 2016
Genealogie
Artikelen
1964

Dr. Leonard Carmichael

Report on the National Gallery of Art for the year ended June 30, 1963
Smithonian Institution Washington D.C. (1964) 208, 212 en plaat 12