Jacob Janszoon Vezelaer

? - ca 1498

Biografie

Jacob Janszoon Vezelaer

.. - ca 1498

Noten
1.Gemeentearchief 's-Hertogenbosch: R1255, f 18; R 1257, f 189, 02-10-1487.
2.Gemeentearchief, R1255, f 188v, 22-12-1485.
3.De zeven doodzonden (of hoofdzonden) van Jeroen Bosch of leerlingen/navolgers komen ook op andere werken voor. Het exemplaar waarop hier wordt gedoeld wordt slechts summier omschreven in het Antwerps Archievenblad over de inventaris die na het overlijden van Margaretha Boghe gedagtekend 2 nov. 1574 en 21 jan. 1575 is opgemaakt. Deze luidt: "Een tafereel van Jeronymus Bosch, wesende van de VII dootsonden". Pater Gerlach meent dat dit schilderij mogelijk hetzelfde is als dat wat op 27 november 1963 werd geveild bij Sotheby & Co. Hierbij gaat het om een klein paneel (34x22 cm), gesigneerd Jheronimus bosch, dat sedert 1965 in de Collectie van de Bob Jones-Universiteit hangt te Greenville, Noord-Carolina (VS).
Opvallend is overigens dat dit Antwerps Archievenblad, ook vermeldt dat in de inventaris van de kunsthandelaar Herman de Neyt (overleden 8 sept. 1642 te Delft) die in Antwerpen in hetzelfde huis woonde als Margaretha Boghe ("In den Rooden Schotel" op de Steenhouwersvest), nog twee schilderijen van Bosch worden genoemd n.l.: "Een temptatie, van Bosch in vergulde lyst", en "Een Helleken, van Bosch op paneel".
4.J. van Oudheusden en H. Tummers (red), De Grafzerken van de St. Jan, IV (2010) 459 (zie foto).
Bronnen
G.C.M. van Dijck, 'Joos van Cleve en Jeroen Bosch in huize Vezelaer' in: De Brabantse Leeuw, 47 (1998) 13-18
G.C.M. van Dijck, Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch. De feiten
J. van Oudheusden en H. Tummers (red), De Grafzerken van de St. Jan, IV (2010) 459-461
E.W. Moes, 'Uit oude Antwerpsche Inventarissen' in: Oud Holland, Volume 19, Issue 1 (1901) 53-59
J. Denuc, De Antwerpsche 'Konstkamers': Inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen (1932)
P. Gerlach, Jheronimus Bosch. Opstellen over leven en werk (Den Haag 1988)
Harry Satter, februari 2016
Genealogie
Artikelen
1998

G.C.M. van Dijck

Joos van Cleve en Jeroen Bosch in huize Vezelaer
De Brabantse Leeuw 47 (1998) 13-18
2016

Harry Satter

Was de familie Vezelaer in de 16de eeuw eigenaar van een Jeroen Bosch?
Bossche Kringen 3 (2016) 56-59