Johannes de Vessem

? - 1418

Bichelaer, van den

401. Vessem, Johannes de

Noten
1.APB, St.Jan II, Obituarium, p.106, p.286, p.447; Hens e.a., Mirakelen, 294 nr.117; Bijlage II 44.4, 382.12, 382.17, 401.1 t/m 401.11; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 518; AAB II, hs. Kievits, p.9, p.10; Juten, Consilium, 121; Schutjes, Geschiedenis, IV 232, 234, V 77; Bijsterveld, Laverend, II 574 nr.1530; Keussen, Die Matrikel, I 101 nr.6; Toepke, Die Matrikel, I 73; OLVB 49, fo.29r; Tabel 3.2, nr.10; OLVB 52, band 1, fo.102r (1418/19).
2.GAH, RA 1202, fo.13v (10 nov.1431), zie ook RA 1217, fo.290r (1446/47), RA 1250, fo.114v-115r, fo.496r (1480/81); Pauwels: GAH, THG 1356 (8 okt.1404), 1590-1593 (19 okt.1417); Van Rooij, Het oud-archief, II 253-254 nr.935; Bijlage II 44.1; Heer Jacob Pauwels: Bijlage II 5.15.2, 60.7.3, 60.12.5; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 82, 98; Bijsterveld, Laverend, I 351 nr.2901; GAH, RA 1220, fo.16v (1449/50); OLVB 49, fo.31r; Henric: Bijlage II 15.2; Gerit: GAH, THG 997 (14 febr.1387); Henric en Goedelt: Bijlage II 155.7, 272.32, 272.33, vgl. 226.2; Coopmans, De rechtstoestand, 35; Van Rooij, Het oud-archief, II 95 nr.345, 107 nr.391, 108 nr.392; Heer Jacob: Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 92; OLVB 52, band 1, fo.38r (1406/07).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

49r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 794-795

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot