Pieter Verster

Raamsdonk 29 augustus 1662 - 's-Hertogenbosch 10 april 1718 (55)

Brouwer, Meijer en Schellekens

95. Mr. Pieter Verster

48
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 48
Genealogie
Noordbrabantse studenten

5509. VERSTER (Versterre), Petrus

728
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 728-729
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

133
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 728-729

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 48

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 648

n: vermelding in een voetnoot