Jasper Verster

's-Hertogenbosch 22 december 1720 - 's-Hertogenbosch 27 september 1760 (39)

Genealogie
Ten Cate

Jasper Verster

Geadmitteerd op 11 september 1741 door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

3192-3202 Minuutakten. 1741-1760. 11 banden.
3192. 1741-1742.
3193. 1743.
3194. 1744.
3195. 1745-1746.
3196. 1747.
3197. 1748-1749.
3198. 1750.
3199. 1751-1753.
3200. 1754-1756.
3201. 1757-1758.
3202. 1759-1760.
De notariėle archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 151, 462
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beźedigde Broeders

144
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 791

n: vermelding in een voetnoot