afb.

Samuel Johan Versfelt

's-Hertogenbosch 29 januari 1782 - 's-Hertogenbosch 28 maart 1850 (68)

Functies

Samuel Johan Versfelt

Functies / onderscheiding(en)

  • Procureur bij de middelen te Lande voor den raad van Judicature, 1815 (pj)
  • Controleur der Rijksbelastingen
  • Lid Raad van Den Bosch
Genealogie
Artikelen
1850

Redactie

Binnenlandsche Nieuwstijdingen
De Nederlander : Nieuwe Utrechtsche Courant zaterdag 30 maart 1850 | 2
1916

Redactie

Mr. Anthony Versfelt
Nederland's Patriciaat 7 (1916) 389
 
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 5 (1887) 9

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 46, 58

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 129

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 255

n: vermelding in een voetnoot