Johannes Versfelt

's-Hertogenbosch 19 april 1746 - 's-Hertogenbosch 29 januari 1799 (52)

Genealogie
Mommers

Versfelt, Johan

Ned. Herv.

555
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 555
Ten Cate

Johan Versfelt

Geadmitteerd op 19 december 1765 door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

3450-3455 Minuutakten. 1766-1797. 6 banden.
3450. 1766-1773.
3451. 1774-1778.
3452. 1779-1782.
3453. 1783-1786.
3454. 1787-1790.
3455. 1791-1797.
De notariële archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 158, 462
Artikelen
1916

Redactie

Mr. Anthony Versfelt
Nederland's Patriciaat 7 (1916) 388
 
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 7 (1889) 10

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 555

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 300; III. 374

n: vermelding in een voetnoot