afb.

mr. Johan Versfelt

's-Hertogenbosch 21 april 1805 - 's-Hertogenbosch 3 december 1874 (69)

Functies

mr. Johan Versfelt

100
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 100
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

11v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1937

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
mr. Johan Versfelt, voorzitter 1847-1849, 1870-1871
Taxandria XLIV (1937) 19-20
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 100

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 90, 192

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 294

Coen Free, Zoete Lief, oorzaak veler plagen (1999) 77, 86

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 279, 323

De Nederlandsche Leeuw 3 (1885) 67

Pieter A. Scheen, Nederlandse Beeldende Kunstnaars 1750-1950 M-Z (1970) 503-504

Huber van Werkhoven, 'Aan port onderworpen dienstbrief: een speciaal gebruik' in: Hertogpost 11 (2017) 14-17

n: vermelding in een voetnoot