Emelia Petronella Versfelt

's-Hertogenbosch 30 september 1840 - 's-Hertogenbosch 1 december 1918

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 294

n: vermelding in een voetnoot