Anthony Versfelt

's-Hertogenbosch 17 februari 1708 - 's-Hertogenbosch 6 februari 1781 (72)

Genealogie
Noordbrabantse studenten

5510. VERSVELT, Antonius

729
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 729
Ten Cate

Mr. Anthony Versfelt

Geadmitteerd op 5 november 1737 door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

3117 Inventaris van het archief. 1738-1765. 1 stuk.
N.B. Een andere inventaris berust in het archief van de Raad van Brabant onder Inv. no. 1285.
De notariële archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 149, 462
Artikelen
1916

Redactie

Mr. Anthony Versfelt
Nederland's Patriciaat 7 (1916) 387-388
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 729

P.C. Molhuijsen (e.d.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidse Universiteit (1919-1924) V. 222

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 899

n: vermelding in een voetnoot