Adriana Catharina Paulina Versfelt

's-Hertogenbosch 11 augustus 1786 - Rosmalen 7 september 1859

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 310

n: vermelding in een voetnoot