Arnoldus Verscharen (of Van Scharen)

? - Aalst 7 juli 1664

Kloosternaam: Joannes Baptista van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Jacobus en Catharina van Curinghen; broer van de kapucijn Balthasar (Juvenalis van 's-Hertogenbosch) en halfbroer van Gerardus (Joannes Evangelista van 's-Hertogenbosch). Geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit op 26 november 1626 in de artes (pedagogie De Valk). Inkleding op 24 mei 1629. Ontvangt tonsuur en mindere orden te Brussel op 13 juni 1631, tot subdiaken gewijd aldaar op 17 december 1633; tot diaken aldaar op 23 december 1634 en tot priester aldaar op 17 mei 1636. Predikant te Geldern in 1646; jurisdictie te Gent (1640) en Antwerpen (1654). Discreet te Aalst (1647), Oudenaarde (1651) en Lier (1660). Sterft als predikant te Aalst op 7 juli 1664.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 106, 245; 7 (1952), blz. 390, nr. 2749; Bots, Noord-brabantse studenten, blz. 725..
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

5483. VERSCHAREN (van der Scharen), Arnoldus

725
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 725
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 725

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 106, 245; VII (1952) 390

n: vermelding in een voetnoot