Josephus Vermeulen

Dommelen 23 mei 1743 - 's-Hertogenbosch 18 juni 1813 (70)

Duijvendak

Josephus Vermeulen

360
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 360
Genealogie
Juten

Josephus Vermeulen

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 93
Mommers

Vermeulen, Josephus

R.K.

554
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 554
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

3v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 20, 32, 49, 207, 268

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 787

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 300, 344, 360

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 205, 219, 263, 275

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 93

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 554

n: vermelding in een voetnoot