afb.

Familie Vermeulen

Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 74

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 146

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 360-361

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 205, 219, 263, 275

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 37, 113, 152, 246, 249, 301, 435, 448, 451, 478, 514, 529, 539, 554

n: vermelding in een voetnoot