afb.

Johannes Baptist Verheyen

Bokhoven 14 oktober 1746 - 's-Hertogenbosch 23 oktober 1814 (68) (begraven Bokhoven)

Brabantse landeigenaar en bestuurder, die twee jaar deel uitmaakte van het Staatsbewind. Afkomstig uit een familie van lakenhandelaren. Werd in 1770 schout van Loon op Zand en was daarnaast rentmeester. Na zijn periode in het Staatsbewind had hij zitting in het departementaal bestuur van Brabant en was hij staatsraad in buitengewone dienst. Had in 1814 nog een half jaar, tot zijn dood, zitting in de Staten-Generaal.
in de periode 1796-1814: lid Eerste Nationale Vergadering, lid Tweede Kamer Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1801), lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid Staatsbewind, lid Staten-Generaal
Parlement & Politiek
Duijvendak

Johannes Baptista Verheijen

358
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 358
Encyclopedie van Noord-Brabant

Joannes Baptist Verheyen

246
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 246
Genealogie
Juten

Joannes Baptista Verheyen

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 94
Mommers

Verheyen, Johannes Baptista

R.K.

551
552
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 551-552
Van Kempen

Mr. J.B. Verheijen

Bokhoven 1746 - 's-Hertogenbosch 1814

370
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 370
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

4v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 42, 60, 83, 92, 97, 100, 101
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1950) 387; (1953) 35

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 20, 45, 55, 77, 181, 187, 189

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 783-784

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 104, 106

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 83, 355, 358, t5.3, t5.4, t10.11

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bestaan in bedrijvigheid XXXII (1975) 159

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 90, 94

Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 246

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 94

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 15, 22-24, 29, 46-47, 63-64, 69-70, 81, 86, 117, 337, 353, 369-370

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 551-552

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 25

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 42, 60, 83, 92, 97, 100, 101

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 235

n: vermelding in een voetnoot