afb. Hector de Sadeler

Jan Baptist Arnoldus Josephus Maria Verheyen

's-Hertogenbosch 18 januari 1818 - Loon op Zand 11 januari 1898 (79)

Duijvendak

Jhr. Mr. Jan Baptist Arnoldus Josephus Maria Verheijen

359
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 359
Genealogie
Penning
collectie.hetnoordbrabantsmuseum.nl
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

11v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 60, 97, 100, 101
Artikelen
1937

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Jan Baptist Arnoldus Josephus Maria Verheijen, voorzitter 1858-1864
Taxandria XLIV (1937) 21
Afbeeldingen
  • 11 januari 1898
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1925) 334; (1931) 364-365; (1933) 311; (1935) 365-366; (1939) 372-373; (1941) 270; (1942) 656; (1949) 269; (1953) 36, 37; (1956) 217; (1962) 120; (1963) 162; (1965) 183; (1968) 119; (1971) 185

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 77, 90, 129, 189

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 785

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 208, 243, 245, 283, 288, 294-295, 304, 337, 343, 388, 391, 393, 474; Bijlage 16, 94, 99-102, 104, 106-107, 122-123, 126, 131-133, 135, 137, 139-141, 143-145, 150-151, 158, 168, 195, 201-202, 207, 209, 213, 218, 220-221, 224-225, 228, 282 (afb. 4.11)

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 294-295, 359

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 60, 97, 100, 101

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXXIV

n: vermelding in een voetnoot