Hendrik Ferdinand Joseph Marie Verheyen

's-Gravenhage 29 oktober 1859 - Vught 17 december 1928 (69)

Duijvendak

Jhr. Hendrik Ferdinand Joseph Marie Verheyen

360
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 360
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw VI (1888) 6, 96; XII (1894) 77

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 298

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 18, 45, 94, 101, 107, 126, 131-132, 137, 141, 202, 215, 219, 225

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 356, 360

n: vermelding in een voetnoot