afb.

Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen

's-Hertogenbosch 31 januari 1852 - 's-Hertogenbosch 2 mei 1929 (77)

Rechter in de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch 1898, jagermeester en kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin, Arrondissements-Schoolopziener te 's-Hertogenbosch, lid van de Provinciale Staten van Noord Brabant 1898, raadsheer in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1904, voorzitter van den Voogdijraad te 's-Hertogenbosch 1905, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1908-1929, lid van de Ridderschap van Noord-Brabant, voorzitter van den Raad van Beroep van de personeele belasting 1913, voorzitter van den Raad van Beroep van de Directe belastingen 1915, president der Commissie van Toezicht op het middelbaar onderwijs, curator van het Gymnasium te 's-Hertogenbosch, adviseur der Nederlandsche Bank, bestuurslid van de Koninklijke School van Beeldende Kunsten en van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, agent Consulair van Frankrijk, ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, officier der Orde van de Academie de France.
E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) CIV
Duijvendak

Jhr. Mr. Franciscus Xavierus Arnoldus Verheijen

359
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 359
Functies

Jhr. mr. Franciscus Xaverius Arnoldus Verheijen

99
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 99
Genealogie
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 100
Artikelen
1937

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen, voorzitter 1913-1916
Taxandria XLIV (1937) 24
Afbeeldingen
  • 29 juli 1906
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 99

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 184, 189

C.J.G. Bredius, Naamlijst van de leden der rechterlijke macht (1924) 5

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 145

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 283; Bijlage 18, 131-133, 136-137, 141, 143, 145, 147, 202, 215, 219, 225, 282 (afb. 4.13)

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 359

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 279, 322

Nederland's Adelsboek (1927) 340-341; (1931) 365-366; (1935) 366-367; (1936) 502; (1937) 434; (1938) 531; (1939) 373-374, 555; (1940) 623; (1953) 37, 38-39; (1959) 179-180; (1965) 183-184; (1971) 185-186; (1980) 155; (1987) 161

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 147

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 100

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) CIV

n: vermelding in een voetnoot