afb.

Jhr. Mr. Eugenius Johannes Baptista Josephus Marie Verheyen

's-Hertogenbosch 3 december 1854 - Loon op Zand 10 januari 1942

Duijvendak

Jhr. Mr. Eugenius Johannes Baptista Josephus Maria Verheijen

359
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 359
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 283, 391; Bijlage 18, 94, 97, 101, 106-107, 122, 133, 143, 158, 162, 202, 215, 219, 224-225

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 359

n: vermelding in een voetnoot