afb.

Eugenius Carolus Franciscus Xaverius Verheyen

's-Hertogenbosch 13 februari 1889 - Breda 30 mei 1962 (73)

Functies

Jhr. mr. Eugenius Carolus Franciscus Xaverius Verheijen

99
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 99
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 314

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 99

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 77-78

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 26, 139

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 287, 322

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) CIV

n: vermelding in een voetnoot