afb.

mr. Arnoldus Gerbrandus Verheyen

Loon op Zand 30 oktober 1770 - 's-Hertogenbosch 12 juli 1857 (86)

Voorstander van het orangistische bewind in Brabant, die in 1831 als beloning daarvoor Eerste Kamerlid werd. In die functie gaf hij in 1848 steun aan de Grondwetsherziening. Hij begon zijn bestuurlijke loopbaan in de Bataafse tijd en was geruime tijd bestuurder van Den Bosch, waarvan vijfentwintig jaar als (eerste) burgemeester. In 1817 kozen de Staten van Brabant hem tot Tweede Kamerlid.
regeringsgezind ten tijde van Willem I en II
in de periode 1817-1849: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer
Parlement & Politiek
Duijvendak

Arnoldus Gerbrandus Verheyen

358
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 358
Functies

Arnoldus Gerbrandus Verheijen

Functies / onderscheiding(en)

  • President Commissie der Godshuizen te 's-Hertogenbosch, 1815 (pj)
  • President Commissie van Weldadigheid te 's-Hertogenbosch, 1815 (pj)
  • Lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1831 (pj)
  • Commandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuw
Genealogie
Stadsarchief

mr. Arnold Gerbrandus Verheijen

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Van Kempen

Mr. A.G. Verheijen

Loon op Zand 1770 - 's-Hertogenbosch 1857

369
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 369
Artikelen
1857

R.A. van Zuijlen

Hulde aan de nagedachtenis van wijlen den edelmogenden edelachtbaren heer mr. A.G. Verheijen, oud-lid der 1ste en 2de kamer, oud-burgemeester der stad 's Hertogenbosch, kommandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw, aldaar overleden den 12 julij 1857
J.J. Arkestein ('s-Hertogenbosch 1857)
 
1995

Jan Walravens

Bossche burgemeesters in perspectief 1850-1970
's-Hertogenbosch 4 (1995) 115-128
Afbeeldingen
  • 's-Hertogenbosch 12 juli 1857
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 58-59, 182, 187, 189, 192, 298

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 115, 238, 276 (afb. 4.9), 278, 293, 303

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 7, 51, 85, 105, 142, 358, t5.2, t6.6, t10.1

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 206, 218, 219

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 83, 101

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 214, 218

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 113, 129

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 20-23, 302

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 62, 152, 228, 236

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 47, 66, 76, 78n, 86-90, 94, 164, 168-169, 211, 227, 253, 255-257, 263-266, 269n, 270, 273, 275-276, 281, 289, 349, 353, 364, 369-370

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 41, 50, 51

Nederland's Adelsboek (1953) 35

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 171

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 258

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 220, 227, 243, 255, 257

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 160

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 73, 349

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXVIII, XXX

n: vermelding in een voetnoot