afb. 2014

Familie Verheyen

Bijleveld (1925)

Verheyen

227
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 227
Bijleveld (1949)

Verheyen

177
Nederland's Adelsboek (1949) 177
Artikelen
2017

In Memoriam

Jonkheer René André Verheyen, geboren ’s-Gravenhage 28 juli 1955, overleden 24 mei 2016.
Adel in Nederland 1 (2017)
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1927) 393-344; (1931) 364-369; (1935) 365-371; (1939) 372-378; (1953) 33-46; (1959) 178-186; (1965) 182-191; (1971) 185-194; (1980) 154-165; (1987) 160-169

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 227; II (1930) 232

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 136, 143

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 77

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 153-154, 170, 212, 227, 233-234, 240, 244, 258, 280, 283, 307, 327, 337, 343, 353, 355, 390; Bijlage 71-72, 132, 162, 202-203, 223, 226

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 358-360

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 106, 106n

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 405, 409; II. 47, 48, 134, 140, 215, 235, 314, 358, 459, 481; III. 113, 114, 438, 440

n: vermelding in een voetnoot