afb.

Willem Adrianus Verhellouw

's-Hertogenbosch 25 februari 1824 - 's-Hertogenbosch 3 juli 1885 (61)

Duijvendak

Mr. Willem Adrianus Verhellouw

358
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 358
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

14v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 3 (1885) 75

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 298

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 527

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 358

n: vermelding in een voetnoot