afb.

Paulus Verhellouw

's-Hertogenbosch 28 oktober 1793 - 's-Hertogenbosch 22 oktober 1864 (70)

Duijvendak

Mr. Paulus Verhellouw

357
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 357-358
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

9v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 298

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 357-358, t5.2, t7.1

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 89

n: vermelding in een voetnoot