afb.

Familie Verhellouw

Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 102, 357-358

n: vermelding in een voetnoot