Arnoldus Josephus Vereijck

's-Hertogenbosch 9 april 1752 - 's-Hertogenbosch 29 april 1788 (36)

Functies

A.J. Vereijck

Functies / onderscheiding(en)

  • Koopman in zout, schutter
  • Regent Rooms Armenweeshuis
  • Lid Vaderlandse Sociėteit
Genealogie
Mommers

Arnoldus Josephus Vereijck

R.K.

548
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 548
Boeken
1777

Heil-Galm ter bruilofte van de heere Arnoldus Josephus Vereijck en mejuffrouwe Maria Isabella van Beek

Echtelyk vereenigd binnen 's Hertogenbosch, den IVden van bloei-maand, des jaars MDCCLXXVII.
Jacobus van der Burgh, Amsterdam 1777
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 548

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 181

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 132

n: vermelding in een voetnoot