Jacob Vercuylen

1576 - 31 maart 1633

Cp

Jacob Vercuylen1

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 450; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 5457; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 782.
2.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 197.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

5457. VERCUIJLEN, Jacobus

723
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 723
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

102
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Jacop Vercuijlen

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 723

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 782

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 278, 279

n: vermelding in een voetnoot