Rainerus van Venroy

? - Velp 3 mei 1756

Kloosternaam: Joannes Evangelista van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Inkleding op 16 juni 1717; professie op 19 juni 1718. Woont te Kortrijk in 1718-1721. Tot diaken gewijd te Roermond op 28 februari 1722. Jurisdictie in Roermond in 1722-1739. Discreet in Velp in 1731; predikant en biechtvader aldaar in 1755. Sterft er op 3 mei 1756.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 445; 7 (1952), blz. 397, nr. 2799..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik 5 (1950) 445; VII (1952) 397

n: vermelding in een voetnoot