Joannes van Venroy

's-Hertogenbosch 10 augustus 1731 - 6 april 1797 (65)

Mommers

Joannes van Venroy

R.K.

548
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 548
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 238

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 548

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 179

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 318

n: vermelding in een voetnoot