Joannes van Venroy

's-Hertogenbosch 10 augustus 1731 - 6 april 1797 (65)

Mommers

Joannes van Venroy

R.K.

548
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 548
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 548

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 179

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch IV (1873) 318

n: vermelding in een voetnoot