Adrianus Venijn

? - 1496

Bichelaer, van den

400. Venijn, Adrianus - de Oudendijck

Noten
1.APB, St.Jan II, Obituarium, p.364; Bijlage II 400.1, 400.2, 400.3; GAH, RA 1264, fo.203r (28 aug.1495).
2.Bijlage II 225.2; APB, St.Jan II, processtuk van ca.1497; Schutjes, Geschiedenis, IV 311; Bijsterveld, Laverend, II 657 nr.2642; OLVB 52, band 5, fo.297v (1493/94), band 5bis, fo.90v (24 dec.1496); OLVB 49, fo.33r; APB, St.Jan II, Obituarium, p.364.
3.GAH, RA 1259, fo.259r (12 juni 1490), RA 1263, fo.174v (28 apr.1494), RA 1264, fo.259r-260r (16 sept.1495), RA 1267, fo.308r (6 febr.1499), RA 1269, fo.370v (30 sept.1501).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beŕedigde Broeders

70r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 781

n: vermelding in een voetnoot