afb.

Stephanus Ludovicus Veneman

Rijssel 14 november 1812 - 's-Hertogenbosch 1 maart 1888 (75)

Peeters

Stephanus Ludovicus Veneman

97
Noten
166.Peeters 1973, 132; Van Zuylen 1859, 141-144; Thoben, 56-57. Het atelier Veneman was in de Verwerstraat gevestigd en had een filiaal in de voormalige Sint Barbarakapel aan de Beurdschestraat.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 97
Rackham

Louis Veneman

12
13
Noten
44.Timmermans 1991, p. 59.
45.Pey 1993, p. 215.
46.Peeters 1973, p.132: Helaas is deze biechtstoel in het begin van de 20e eeuw ‘in stukken geslagen’.
47.Timmermans 1991, p. 54.
48.Timmermans 1991, p. 59.
49.De rol van Alberdingk Thijm wordt later in dit werkstuk verduidelijkt.
50.Pey 1993, p. 324.
51.Timmermans 1991, p. 60.
Don Rackham, Een kathedraal op papier (2003) 12-13
Literatuur en bronnenpublicaties

J.C.A. Hezenmans, De St. Jans-kerk te 's Hertogenbosch (1866) 111

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 65n, 98n

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 91; Bijdragen: 450

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 84, 87, 92, 93, 94, 96, 100, 139, 187, 190, 191, 243, 253, 266, 341, 344, 348, 351, 352, 362, 366, 371, 405

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 172

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 250

n: vermelding in een voetnoot