Egidius Venbosch

Bichelaer, van den

399. Venbosch, Egidius (dictus) - (de Ghestel Prope Herlaer)

Noten
1.Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 100; Bijsterveld, Laverend, II 663 nr.2714; Bijlage II 399.1; GAH, RA 1213, fo.295v (8 juli 1443), RA 1217, fo.36r (19 dec.1446), fo.431v (24 okt.1446), RA 1218, fo.318r (23 dec.1447), RA 1222, fo.167v (10 mrt.1452), RA 1225, fo.377r-v (10 mrt.1455), RA 1234, fo.160v (22 nov.1464); Reusens, Matricule, I 58 nr.30; APB, St.Jan II, Obituarium, p.320.
2.Heer Dirc: AAB II, hs. Kievits, p.22; GAH, RA 1188, fo.423v (24 mei 1414); Bijlage II 161.1.1, 308.7, 382.17, 385.1 (huis bij de Verwerput), 401.8, 401.9; APB, St.Jan II, Obituarium, p.447; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.39, p.137; Mechteld: Bijlage II 54.2, 54.3; GAH, THG 2000 (2 mrt.1440); Herman en Dirc: GAH, RA 1244, fo.35v (21 apr.1475); Willem: RAH, St.Truiden 1179 (14 jan.1452); Overig: Van Rooij, Het oud-archief, II 24-25 nr.77; Bijlage II 33.1; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 155.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot