afb. Onbekend

Wilhelmus van de Ven

Schijndel 12 mei 1834 - 's-Hertogenbosch 22 december 1919 (85)

Bisdom

Wilhelmus van de Ven

Bisschop met een sociaal hart (1892-1919)

Anders dan zijn voorganger Godschalk was Wilhelmus van de Ven gegrepen door het sociale onrecht dat hij alom in de industraliserende steden van zijn bisdom en op het verpauperende platteland zag. Al in zijn eerste vastenbrief na zijn benoeming in 1892 wijdde hij aandacht aan de "sociale quaestie" en al meteen begon hij met het stimuleren van een katholieke sociale beweging. Hij stelde zich vierkant op achter zijn 'rode' kapelaan Lambert Poell toen die een conflict had met de Tilburgse textielfabrikanten en haalde politieke voormannen als Herman Schaepman en Alfons AriŽns met open armen naar Den Bosch voor spreekbeurten. En hij was actief bij de opvang van Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog.
bisdomdenbosch.nl
Encyclopedie van Noord-Brabant

Wilhelmus van de Ven

241
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 241
Levensloop

Wilhelmus van de Ven

  • 1834. Priester gewijd, 2 juni 1860
  • 1861. Kapelaan te Oirschot, 8 april 1861
  • 1862. Kapelaan aan de Kathedrale Kerk van St. Jan, 4 november 1862
  • 1874. Plebaan van de Kathedrale Kerk van St. Jan, 30 maart 1874
  • 1874. Kanunnik van het Kathedraal Kapittel, 12 april 1874
  • 1887. Deken van het Dekenaat 's Bosch, 16 april 1887
  • 1892. Bisschop van 's Bosch, 27 mei 1892
  • 1892. Geconsacreerd, 7 juli 1892
  • 1919. Begraven op het R.K. Kerkhof te Orthen, 26 december 1919
Bidprentje
Artikelen
1909

Paul Goulmy, J. Pompen

Wilhelmus van de Ven, 10de bisschop van 's-Hertogenbosch, bij gelegenheid van zijn gouden priester-jubileum in woord en beeld: 2 juni 1860 - 2 juni 1910
Teulings ('s-Hertogenbosch 1909)
 
1920

Redactie

Kroniek van het Bisdom 's Bosch 1919
Bossche Bijdragen 3 (1920) 293-295
 
1986

N.N.

Ven, Wilhelmus van de
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 241
 
1996

Henny Molhuysen

De geschiedenis van de Muntel
Pleinlijn 5 (1996)
 
Afbeeldingen
  • 22 december 1919
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 394; II. 317, 323, 328, 331, 332, 365

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Industrieel ondernemerschap en mentaal klimaat 1914-1940 (1979) 142

Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 241

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 422, 458, 462, 469, 520, 521, 530, 531, 545

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 106, 107, 138, 151, 159, 221, 224, 285

Brian Heffernan, Ongeschoeide karmelitessen in de Nederlandse katholieke kerk, 1872-2020 | Radicaal kloosterleven (2021) 92, 167-170, 172, 201

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 23, 131

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 113, 412

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 188

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 247-253, 256

K.E. Sluyterman, Ondernemen in sigaren LVIII (1983) 116

Tentoonstelling Bossche bischoppen 1559-1975 (1975) 9-10, 14

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 246, 382, 390

n: vermelding in een voetnoot