afb.

Leendert Cornelis van de Ven junior

's-Hertogenbosch 22 augustus 1802 - 's-Hertogenbosch 29 maart 1850 (47)

Broeders

J.M.H. Broeders

Noten
1.Dr. A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 547.
2.Beschr. Catalogus der Historische Verzameling van de Schutterij te 's-Hertogenbosch, door A.J.J. van der Well, nr. 203.
3.Provinciale Almanak, div. jaargangen.
4.Reg. Burgerlijke Stand 's-Hertogenbosch.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (korrespondentie 1963-1964)
Genealogie
Ten Cate

Leendert Cornelis van de Ven junior

3970-3973 Minuutakten. 1838-1841. 4 pakken.
3970. 1838.
3971. 1839.
3972. 1840.
3973. 1841.
3974 Repertoire. 1838-1840. 1 stuk.
3975-3977 Registers van wisselprotesten. 1838-1841. 3 stukken.
3975. 1838 - 1840 januari 15.
3976. 1840 januari 18 - 1841 januari.
3977. 1841 februari - oktober.
3978 Alfabetische index der testamenten. 1838-1845. 1 stuk.
De notariŽle archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 172, 462
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 547-548

n: vermelding in een voetnoot