Hieronymus Benedictus van de Ven

1618 - Aalst 6 augustus 1676

Kloosternaam: Franciscus Seraphim van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Joannes en Ida van Tilborch. Gedoopt in 1618. Inkleding op 10 maart 1647; professie op 11 maart 1648. Tot diaken gewijd te Brussel op 21 december 1652; tot priester aldaar op 12 april 1653 (woont dan in bisdom Antwerpen). Begint hogere studies (filosofie) in 1653; vlucht uit het klooster; woont in Kortrijk in 1661-1662; jurisdictie in Antwerpen (1663); bestraft in 1675. Discreet in Lier in 1681. Wil missionaris worden in 's-Hertogenbosch, maar dit wordt door het definitorium geweigerd. Voor zijn intrede student te Leuven in 1641-1644. Sterft te Aalst op 6 augustus 1676.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 106; 6 (1951), blz. 193; 7 (1952), blz. 299, nr. 2083; Bots, Noordbrabantse studenten, blz. 709..
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

5336. VEN (Venne), Hieronimus Benedictus van der (de)

709
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 709
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 709

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 106; VI (1951) 193; VII (1952) 299

n: vermelding in een voetnoot