Anna Elisabeth Maria van Veldriel

's-Hertogenbosch 1 juni 1784 - 's-Hertogenbosch 13 februari 1857 (72)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 358

n: vermelding in een voetnoot