afb.

Bernardus Johannes Cornelis van der (Bernard) Velden

's-Hertogenbosch 2 februari 1884 - 's-Hertogenbosch 1 januari 1946 (61)

Gedenkboek BVV

Bernard van de Velden †

A.L. Mees e.a., Gedenkboek B.V.V. 1906-1946 (1946) 54
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Thys Burgerhof e.a., 75 jaar voetbal wel en wee van BVV (1981) 6

Bert Damen e.a., 1906-2006 : 100 jaar BVV: Zonder verleden géén toekomst (2006) 18, 19, 20

Gedenkboek der Bossche voetbal- en athletiek-vereeniging B.V.V. (1926) 7

A.L. Mees e.a., Gedenkboek B.V.V. 1906-1946 (1946) 54, 64, 142, 143, 161

n: vermelding in een voetnoot