Johan van de Velde

's-Hertogenbosch 1578'79 - Brussel 7 augustus 1644

Cp

Johan van de Velde

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 104; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 777.
2.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 196.
3.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 5303.
4.BHIC, toegang 1232 ILVB, R 3.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

5303. VELDE, Joannes van de

705
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 705-706
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van den Velde, schepen van 's-Hertogenbosch 1608

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07361)
Zuylen

370. Joannis van den Velde

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 705-706

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 778-779

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 86, 277, 278, 279

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 56, 57

n: vermelding in een voetnoot