Gysbert van de Velde

? - 14 juli 1638

Cp

Gysbert van de Velde

Noten
1.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 778; Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 104; sH, R 1586, f 107, 16 oktober 1656.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

110
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 778

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 77

n: vermelding in een voetnoot