afb.

Familie Van de Velde

Rietstap

Van de Velden

229
J.B. Rietstap, Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij (1876) 229
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 202

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 80, 81, 82

W.A.J. Munier, 'Mgr. Van Velde de Melroy en de toelagenkwestie onder de regering van Koning Willem I' in: Bossche Bijdragen XXIX (1969) 1-61; XXX (1970) 1-59; XXX (1971) 155-188

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 70

J.B. Rietstap, Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij (1876) 229

A. van Sasse van Ysselt, 'De familie Van den Velde gezegd Honselaer' in: Taxandria (1936) 255-258

n: vermelding in een voetnoot